مفهوم شهرت

ترویج ایثار در جامعه، مرجعیت سلبریتی‌ها را کم‌رنگ می‌کند
12 - مرداد - 1399
ترویج ایثار در جامعه، مرجعیت سلبریتی‌ها را کم‌رنگ می‌کند

مدتی پس از به وجود آمدن و همه‌گیرشدن شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام در ایران، افرادی عنوان و لقب سلبریتی به خود گرفتند. سلبریتی امروز دربرگیرنده تعداد زیادی از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و نیز افرادی است که اگرچه هنر یا تخصصی ...