مقررات مدنی

«اجبار در حجاب» یا «الزام در حجاب»، پاسخ کدام است؟
18 - تیر - 1399
«اجبار در حجاب» یا «الزام در حجاب»، پاسخ کدام است؟

از میان مباحث و شبهات مربوط به مسائل زنان و خانواده، یکی از موضوعاتی که سال­‌های اخیر بیش از سایر مباحث در سطح جامعه فراگیر شده و موجب جنجال آفرینی رسانه­‌ای گردیده، مسائل مربوط به قوانین حجاب در کشور است ...