ملیت

آوارگی، هدیه دنیای نوین
7 - اردیبهشت - 1399
آوارگی، هدیه دنیای نوین

جهان دستخوش «آوارگی»ست، دیگر «آشیانه» هویت خود را باخته و تنِ زخمی‌اش را حتی به یاد «ضمادِ سنت» نمی‌تواند آرام کند. جنگ، قوانین، حقوق بشر، مدرنیته، سرمایه‎داری ـ چه کسی مقصر است؟ سمفونیِ بدآهنگی که جهان را از «ما» تهی ...