مکاتب خرافی

سه بیراهه فکری جوانان در دنیای امروز
8 - تیر - 1399
سه بیراهه فکری جوانان در دنیای امروز

سیدیحیی یثربی، استاد فلسفه و مفسر قرآن در یادداشتی درباره شرایط فرهنگی کشور چنین می‌نویسد: در کنار کشورهای اسلامی، کشورهای زیادی مدام در حال پیشرفت هستند و روز به روز بر توان و اقتدار خود می‌افزایند. در نتیجه، با‌‌ داشتن ...