مکتب انتقادی

سنت‌گرایی یک پدیده کاملا مدرن است
6 - مرداد - 1399
سنت‌گرایی یک پدیده کاملا مدرن است

گفت‌وگوی با امیر خراسانی در باب کتاب «نامیدن تعلیق»: برای اهالی علوم انسانی واژه سنت و مدرنیته همواره مورد توجه و مناقشه و نزاع بوده است. طرفداران سنت معتقد برآنند که «مدرنیته»، انسان، جامعه و طبیعت را به انزوا، تخریب و ...