نبوت

ناشناختگی سرشت وحی و تبيين رويکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن
26 - اردیبهشت - 1401
ناشناختگی سرشت وحی و تبيين رويکردهای معرفت‌‌شناسانه از آن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ از دیرباز صاحبان اندیشه‌‌های مختلف بر آن بوده‌‌اند تا پرده از سیمای چیستی و ناشناختگی سرشت وحی فرود آرند. دانش فلسفه، عرفان و رویکردهای نوپدید معاصر هر یک از ظن خود کوشیده‌‌اند بر بنیاد جهان ...

معنویت و نبوت در اندیشه امام خمینی
12 - خرداد - 1399
معنویت و نبوت در اندیشه امام خمینی

پرسش ما در این یادداشت این است که آیا بدون استفاده از معارف انبیا می‏توان به معنویت دست یافت؟ امام خمینی به این پرسش بر اساس تقریری انسان‏شناسانه پاسخ داده‏اند. بر اساس تحلیل امام خمینی ما وقتی انسان را وقتى ملاحظه ...