نشست

نشست علمی وجوه اندیشه سیاسی اربعین
۴ - مهر - ۱۴۰۰
نشست علمی وجوه اندیشه سیاسی اربعین

نشست علمی وجوه اندیشه سیاسی اربعین به همت گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه ، معاونت بین اللمل بعثه مقام معظم رهبری و دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید ...