نظام سرمایه داری

اصول ناظر بر تفاوت‌های تکوینی و ارزشی زن و مرد
10 - اکتبر - 2021
هویت زن در اسلام و غرب (بخش ششم)
اصول ناظر بر تفاوت‌های تکوینی و ارزشی زن و مرد

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

ریشه اظهارنظرهای عجیب درباره اقتصاد اسلامی
11 - اکتبر - 2020
ریشه اظهارنظرهای عجیب درباره اقتصاد اسلامی

دکتر ایرج توتونچیان، مقاله ای با عنوان «اقتصاد اسلامی، توهم یا واقعی؟»  نوشته و به نقد دیدگاه فوق پرداخته است. توتونچیان از معدود اقتصاد دانانی است که در دهه 60 در تدوین قانون بانکداری بدون ربا در کنار مجلسی‌ها و ...

افول رژیـــم صهیونیستـــی از نمـــای نزدیــک
21 - می - 2020
افول رژیـــم صهیونیستـــی از نمـــای نزدیــک

شكست‌های پی‌درپی كشورهای عربی و تبلیغات رسانه‌های غربی، برای چندین دهه از رژیم صهیونیستی «اسطوره شكست‌ناپذیری» در غرب آسیا ساخته بود. نخستین‌بار این اسطوره را لبنانی‌ها با مقاومت‌شان شكستند و صهیونیست‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از سرزمین‌شان كردند. پس از ...