نوآوری

بررسی سیره علمی و عملی علامه حسن زاده آملی (بخش دوم)
27 - مهر - 1400
بررسی سیره علمی و عملی علامه حسن زاده آملی (بخش دوم)

علامه حسن زاده آملی به عنوان الگویی شایسته و الهام بخش در اذهان دانشوران حوزوی و دانشگاهی باقی خواهد ماند. آثار ارزشمند، فاخر و ماندگار ایشان که در زمینه‌های مختلف به رشته تحریر درآمده حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت علمی ...

امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری
27 - خرداد - 1399
امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری

مفاهیم پایه در جوامع انسانی تمدن‌سازند. آزادی، عدالت، پیشرفت، معنویت و بسیاری از ارزش‌ها و مفاهیم اجتماعی دیگر در برساخت زمینه‌ای جوامع شکل می‌گیرند و معنا می‌یابند. «آزادی» برای بسیاری از ممالک واژه زیبایی است؛ اما کدام آزادی؟ آزادی توماس ...