هندو

کمپانی هند شرقی انگلیس و بازتولیدِ جعلیِ هندوئیسم نوین رسانه‌ای
22 - اسفند - 1398
کمپانی هند شرقی انگلیس و بازتولیدِ جعلیِ هندوئیسم نوین رسانه‌ای

به گفته لوئیس، تاریخ و فرهنگ گذشته را پس از جنگ جهانی فاتحین آن نوشتند و سانسورها و قرائت‌های خود را در آن اعمال کردند. علامه لنگرودی در کتاب خود درباره هند، اشعار به این موضوع دارند که هندوئیسم نوین ...

سینمای عصر نوین و تکمیل پازل شش غول رسانه‌ای در ترویج معنویت‌ توجیه‌گر سلطه
سینمای عصر نوین و تکمیل پازل شش غول رسانه‌ای در ترویج معنویت‌ توجیه‌گر سلطه

همان‌طور که اشاره شد، جریان لیبرال و سکولار در سینما و رسانه‌های فعلی جهان، بیشترین تعداد و فزونی را دارد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن، پشتیبانی زرسالارن وسرمایه‌داران غالباً صهیونیست و مجتمع‌های عظیم نظامی‌ـ صنعتی و رسانه‌های وابسته بدان ...

سلطه مقدس، راهبرد معنوی انگلیس جهت غارت ملتها
سلطه مقدس، راهبرد معنوی انگلیس جهت غارت ملتها

فرهنگ پویا: به عنوان اولین سوال، حضور تاریخی انگلیستان را در هند و راهبردهای اصلی آنان جهت استعمار هند و مناطق اطراف آن را بیان فرمایید. حسین عرب: من یک شمایی از این پروژه‌ای که دارم پیگیری می‌کنم را برای شما ...