هیاهو بر سر هیچ

هیاهو بر سر هیچ
20 - تیر - 1399
هیاهو بر سر هیچ

گویا بحث در باب دکتر علی شریعتی تمامی ندارد. گه‌گاه برخی به تعریف و تمجید از وی می‌پردازند و برخی به تخطئه و تخفیفش. بعضی برآنند که شریعتی فاقد تفکر فلسفی است و برخی دیگر می‌گویند شریعتی لباس جامعه‌شناسی پوشیده ...