پزشک | فکرت

اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است
۶ - آبان - ۱۳۹۹
اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است

ابن‌سینا مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوف اسلامی در جهان است. در باب اثرگذاری ابن‌سینا بر فیلسوفان و فلسفه‌های پس از او با دکتر حسین فلسفی، استاد فلسفه اسلامی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم ‌که از نظر می‌گذرد.   فیلسوفان شرقی و غربی(خاصه سهروردی و ملاصدرا، ...