پلورالیسم

پلورالیسم دینی و اراده خداوندی؛ دخالت یا عدم دخالت
25 - اردیبهشت - 1401
پلورالیسم دینی و اراده خداوندی؛ دخالت یا عدم دخالت

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌؛ یکی از مفاهیم و مباحث فلسفه دین و کلام جدید، پلورالیسم دینی است. این واژه نیز همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی، اجتماعی، فلسفی و کلامی از مفاهیم وارداتی محسوب می‌‌شود که با انتقال علوم و ...

نگاهی به کثرت‌گرایی دینی
19 - اردیبهشت - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر داوود حیدری؛
نگاهی به کثرت‌گرایی دینی

تکثرگرایی دینی از مباحث فلسفه دین و به معنای اعتقاد به حقانیت یا نجات‌بخشی همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصر واحد می باشد. قرآن حقانیت طولى شرایع انبیاى الهى را مى‌پذیرد و همه آنها را در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه مى‌داند؛ اما حقانیت عرضى ادیان ...

نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی
29 - آذر - 1400
پلورالیسم دینی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی (بخش اول)
نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی

«از جمله مباحث معرفتی که در سال‌های پس از دوم خرداد به‌صورت جدی حتی در نشریات غیرعلمی و روزنامه‌های ژورنالیست سیاسی مطرح می‌شد، بحث پلورالیسم دینی یا قرائت‌های مختلف از دین بود. برخی حقیقت واحد را نفی می‌کردند و برخی ...

پلورالیسم دینی (بخش اول)
4 - آبان - 1400
پلورالیسم دینی (بخش اول)

با نگاهی به سرتاسر جهان از شرقی‌ترین مناطق گرفته تا غربی‌ترین آنها به انواع و اقسام ادیان و سنت‌های دینی با باور‌ها و اعتقادات متفاوت و گاه متناقض و با انبوهی از آداب و سنن و مناسک و عبادات کاملا ...

کتاب «خاستگاه دین از نگاه فروید»
12 - فروردین - 1399
کتاب «خاستگاه دین از نگاه فروید»

ظهور نصضت علمی در اروپا نگرش غربیان را در مورد طبیعت و ماورای آن اساسا متحول ساخت؛ از آن پس تبیین‌های ما بعد الطبیعی از امور طبیعی رنگ باختند وشیوه ای جدید که متدولوژی علمی خوانده می‌شود، سر بر آورده ...