پلیس آمریکا

بحران هویت در آمریکا
23 - تیر - 1399
بحران هویت در آمریکا

ما سعی می‌کنیم مسایل را در قالب موضوعات دیگری در سه «حوزه کارآمدی پلیس»، «فضای اجتماعی» و «بحران هویت در آمریکا» بررسی کنیم. هرکدام از این سه مسأله بخشی از واقعیت‌های بحران اجتماعی و سیاسی در آمریکا را نشان می‌دهد. ...

اعتراض به نژادپرستی  در کنار اعتراض به ظلم آمریکا به مردم جهان
5 - تیر - 1399
اعتراض به نژادپرستی در کنار اعتراض به ظلم آمریکا به مردم جهان

برنامه تلویزیونی «عصر»، شب گذشته (سوم تیر ماه)، با اجرای نادر طالب‌زاده، با موضوع «ناآرامی‌های آمریکا» از شبکه افق سیما پخش گردید. در این برنامه، مصاحبه‌های ضبط‌شده با دکتر «آژامو باراکا» فعال سیاسی و کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2016م ...