پوزیتیویسم | فکرت

تفکر پوزیتیویستی بر اذهان اکثر فیزیکدانان ما غالب است
۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
درآمدی بر کتاب «جستارهایی در فیزیک معاصر»
تفکر پوزیتیویستی بر اذهان اکثر فیزیکدانان ما غالب است

 کتاب «جستارهایی در فیزیک معاصر» تالیف دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد بازنشسته فیزیک و فلسفه علم دانشگاه صنعتی‌شریف به همت انتشارات علم به بهای ۵۳ هزار تومان منتشر شد. در پشت جلد این اثر در ...

نگاهی به کتاب «علم و شبه‌علم» دکتر مهدی گلشنی
۲ - اسفند - ۱۳۹۹
نگاهی به کتاب «علم و شبه‌علم» دکتر مهدی گلشنی

کتاب «علم و شبه‌علم» نوشته دکتر مهدی گلشنی، محمد جمالی و مرتضی خطیری است که در آبان99 در 64 صفحه توسط نشر علم به‌چاپ رسیده است و این نوشته متکفل معرفی اجمالی آن است.     طبقه‌بندی علوم در یونان علوم تحت یک ...