پوشش اسلامی | فکرت

جدیدترین نسخه حجاب در فیلم‌های ایرانی..؟؟!!
۸ - بهمن - ۱۳۹۹
جدیدترین نسخه حجاب در فیلم‌های ایرانی..؟؟!!

اکثر فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی در مقوله حجاب به دام افراط و تفریط می‌افتند. برخی از کارگردانان سعی می‌کنند چهره زنان چادری را آنقدر نامناسب و شلخته نشان دهند تا مخاطب به این باور برسد که یک رابطه مستقیمی بین ...