پژوهشگاه علوم انسانی | فکرت

۸مورد چاره‌اندیشی برای بازگشت از سیر قهقرایی و ناکارآمدی
۱۱ - بهمن - ۱۳۹۹
۸مورد چاره‌اندیشی برای بازگشت از سیر قهقرایی و ناکارآمدی

داود مهدوی‌زادگان، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نوشت: زمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور دانشمند و اندیشمند فرهیخته، آقای دکتر مهدی گلشنی در قامت ریاست، مقام و موقعیت وزینی داشت و در ذهنیت دوستداران ...