پیام فضلی نژاد | فکرت

برخی بستگان امام رفوزه شدند
۱۱ - خرداد - ۱۳۹۹
برخی بستگان امام رفوزه شدند

«قبل از همه چیز من عذر می‌خواهم. آقا! ما وقتی که جوان هم بودیم، چیز قابل عرضه‌ای برای فرهیختگان و اندیشمندان نداشتیم. گاهی با مطالعات پراکنده، چیزهایی سر‌هم‌بندی می‌کردیم و می‌گفتیم. دیگر آن اندازه‌اش هم از ما ساخته نیست و ...