پیشرفت | فکرت

ناعدالتی، فرجام توسعه
۳ - مرداد - ۱۴۰۱
در گفتگوی فکرت با دکتر معصومی‌نیا مطرح شد:
ناعدالتی، فرجام توسعه

عدالت از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمان‌های بزرگ انسانی است. توسعه نیز یکی از مقاصد مهم و تحقق آن از اهداف بزرگ جوامع امروزی محسوب می‌شود. امروزه تحقق این دو هدف مهم از آرمان‌ها و آرزوهای جدّی جوامع ...

راه‌های مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع
۶ - آبان - ۱۳۹۹
راه‌های مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع

حسن عبدی پور پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی به طرق مشترک اثبات امامت شیعی در میان اهل سنت و اهل تشیع پرداخته که مشروح کامل این جستار در پی می‌آید.   اکنون جهان در ...

تجدد بدون علم تکنولوژیک معنی ندارد
۱۴ - مهر - ۱۳۹۹
تجدد بدون علم تکنولوژیک معنی ندارد

متن پیش رو تازه‌ترین مقاله منتشر شده از رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم است که در دوماهنامه ادبی چامه به مناسبت بزرگداشت علمی پرویز ضیا شهابی با عنوان «مدرنیته یا مدرنیته ها» منتشر شده و سپس در اختیار خبرگزاری ...