پیوندهای اجتماعی | فکرت

پوپولیسم و قطع پیوندهای اجتماعی
۹ - بهمن - ۱۳۹۹
پوپولیسم و قطع پیوندهای اجتماعی

جامعه آمریکا از وسط به دو نیم شده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا 81 میلیون نفر به جوبایدن رای دادند در حالی که 74 میلیون نفر دیگر رای خود را به دونالد ترامپ دادند.  عده زیادی از ...