کانت

طبیعت منازعات، تغییر بنیادی داشته است
21 - اردیبهشت - 1400
طبیعت منازعات، تغییر بنیادی داشته است

نیلوفر چینی‌چیان، مدرس دانشگاه و یکی از پژوهشگران فعال در مطالعات صلح محسوب می‌شود. تمرکز و تخصص ایشان بیشتر روی مباحث مرتبط با مناسبات اخلاق و سیاست به‌خصوص در آرای جماعت‌گرایان و بازتعریفِ ضرورت و لزوم آن در عصر حاضر ...

این وضعِ فوقِ دموکراتیک!
1 - دی - 1399
این وضعِ فوقِ دموکراتیک!

مراکز و موسسات پژوهشی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، در طول سال موضوعات مختلفی را مطمع‌نظر قرار داده درباره آنها در قالب برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های نقد و نظر و مقالات علمی مباحثی را طرح می‌کنند. گسترده بودن ...

با حاکم‌شدن نسبی‌گرایی آزادی منتفی می‌شود
19 - آبان - 1399
با حاکم‌شدن نسبی‌گرایی آزادی منتفی می‌شود

دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه، در یازدهم آبان‌ماه 1399، به دعوت «مجمع بین‌الملل اساتید مسلمان» در وبینار «اسلام‌ستیزی در غرب» به ایراد سخنرانی با موضوع «چرایی اسلام‌ستیزی غرب» پرداخت که متن تنظیم‌شده آن پیش روی شماست. از بدو تولد ...

سیاست ساده‌انگار و عواقب ناچار
7 - آبان - 1399
سیاست ساده‌انگار و عواقب ناچار

جنگ چیزی نیست جز ادامه سیاست به‌شیوه‌ای دیگر. جنگ چیزی نیست جز تداوم عادی سیاست توسط وسیله‌ای دیگر. کارل فن کلاوزویتس(1)   طرح عمومی مسائل علمی، تاریخی یا نظری، لابد گفت‌وگوی با عموم است و لابد بناست در ساحت عمومی موثر واقع ...

نژادپرستی در غرب و نگاه اسلام به نژاد
8 - تیر - 1399
نژادپرستی در غرب و نگاه اسلام به نژاد

مسئله نژادپرستی یکی از مسائل شرم آور تاریخ معاصر غرب است که البته ریشه در تمدن نه چندان اصیل غرب خصوصاً آمریکا دارد. موضوعی که با پایمال کردن بومیان و صاحبان اصیلی آمریکا نمود پیدا کرد و سپس با بردگی ...