کرامت بانوان

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش اول)
29 - خرداد - 1400
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش اول)

بررسی انتقادی کلیات لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تقدیمی دولت و باز اصلاح این لایحه تحت عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، موضوع این نوشتار است. روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی ...