کرونا در ایران

از کمبود کیت تشخیص کرونا تا ابهام در ارائه آمار صحیح در غرب!
4 - اردیبهشت - 1399
از کمبود کیت تشخیص کرونا تا ابهام در ارائه آمار صحیح در غرب!

در آستانه پایان سال میلادی 2019، ویروسی به نام «کرونا» در کشور چین و به خصوص در شهر ووهان شیوع پیدا کرد و پس از مدتی به سایر کشورهای جهان پاگذاشت. این میهمان ناخوانده، طی مدت‌زمان نه چندان بلندی به ...

کرونا؛ فرو ریختن آخرین داشته‌های تجدد و عینک شکسته‌ی غرب‌زدگی
26 - فروردین - 1399
کرونا؛ فرو ریختن آخرین داشته‌های تجدد و عینک شکسته‌ی غرب‌زدگی

با همه‌گیری کرونا و مطابق انتظار، موجی از تحلیل‌های مختلف در این خصوص در جامعه، خاصه فضای مجازی به راه افتاد. جز مقالات و تحلیل‌هایی که از منظر پزشکی و بهداشتی نوشته و منتشر شد، طبق معمول، بخش اعظم این ...