کرونا در غرب

از کمبود کیت تشخیص کرونا تا ابهام در ارائه آمار صحیح در غرب!
4 - اردیبهشت - 1399
از کمبود کیت تشخیص کرونا تا ابهام در ارائه آمار صحیح در غرب!

در آستانه پایان سال میلادی 2019، ویروسی به نام «کرونا» در کشور چین و به خصوص در شهر ووهان شیوع پیدا کرد و پس از مدتی به سایر کشورهای جهان پاگذاشت. این میهمان ناخوانده، طی مدت‌زمان نه چندان بلندی به ...