کسری بودجه

اقتراح وزرا
6 - مرداد - 1399
اقتراح وزرا

بهترین صاحب‌نظر درباره مصائب و پیچیدگی‌های دریانوردی را بلاشک باید ناخدای کشتی دانست. فردی که به واسطه مسئولیت خطیر سکان‌داری عرشه کشتی، به نقشه راه و موانع رسیدن به آن آگاهی عینی دارد. اقتراح پیش­رو شامل نظر کشتی‌بانان سابق کشتی ...