کنکور

درب باغِ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی
19 - مرداد - 1399
درب باغِ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی

سیاست خصوصی­‌سازی آموزش و پرورش اگرچه نه صراحتاً اما در دولت­‌های مختلف با زبان­‌ها و نام­‌های متفاوت و با شدت و حدت متفاوت در دستورکار قرار گرفته است. گاهی با نام حمایت از مدارس غیردولتی، گاهی با نام واگذاری درصدی ...