گشت ارشاد

ابعاد فقهی سیاست ترویج حجاب
25 - مهر - 1401
توسط دکتر اسلامی مطرح شد؛
ابعاد فقهی سیاست ترویج حجاب

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

بایدها و نبایدها در سیاست‌گذاری حجاب
21 - مهر - 1401
استاد دانشگاه باقرالعلوم تشریح کرد؛
بایدها و نبایدها در سیاست‌گذاری حجاب

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

تحلیل رسانه‌ای از حرکت اعتراضی به گشت ارشاد
19 - مهر - 1401
توسط دکتر کاظمی انجام شد؛
تحلیل رسانه‌ای از حرکت اعتراضی به گشت ارشاد

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

حجاب و چالش ادراک عدالت جنسیتی
18 - مهر - 1401
توسط پژوهشگر حوزه عدالت تشریح شد؛
حجاب و چالش ادراک عدالت جنسیتی

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب
16 - مهر - 1401
توسط دکتر پارسانیا تشریح شد؛
ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

گونه‌شناسی واکنش‌های معنوی به گشت ارشاد
14 - مهر - 1401
بررسی واکنش پیج‌های اینستاگرامی به اعتراضات اخیر؛
گونه‌شناسی واکنش‌های معنوی به گشت ارشاد

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

استخفاف به مثابه‌ی یک راه برای عرفی‌شدن
12 - مهر - 1401
واکاوی خفیف شمردن امر اجتماعی حجاب؛
استخفاف به مثابه‌ی یک راه برای عرفی‌شدن

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

چهارمین انقلاب بی‌سرانجام
11 - تیر - 1399
چهارمین انقلاب بی‌سرانجام

تیم آرمان‌مدیا گویا یکی از کار های ویژه‌اش ساخت سلسله مستندهای «انقلاب جنسی» است که فعلا چهارمین شماره‌اش چند روزی است منتشر شده و در انتهای آن هم با کلمه «ادامه دارد» به مخاطب می‌گوید با ما همراه باشید که ...