Tenet | فکرت

آیا ارزشش را داشت؟
۴ - بهمن - ۱۳۹۹
آیا ارزشش را داشت؟

هشدار: این نقد حاوی اسپویل است. اگر مایلید لذت فیلم‌دیدن را از دست ندهید، پیشنهاد می‌شود پس از مشاهده فیلم به‌سراغ این متن بیایید. روایتی کش‌دار، پرتعقیب‌وگریز اما جدی از ماجرایی سرگیجه‌آور که بسیار نامحتمل به‌نظر می‌رسید. •ایده‌های تکراری آمیخته با ...