maks_logo تاملی بر استان اندیشه

برای اینکه مشاوره سرمایه‌گذاری برای شما انجام شود، مراحل ساده‌ای تعریف شده است.

slider-img
١٤٠٢/١١/١٥
اسفند
slider-img
١٤٠٢/١٠/١٨
اندیشه
slider-img
١٤٠٢/١٠/١٨
دوره درس گفتار
slider-img
١٤٠٢/١٠/١٨
دوره 14021017
slider-img
١٤٠٢/١٠/١٠
wewqe
chevron_right_gray
chevron_left_gray

drang_logo مباحث اندیشه درنگ

برای اینکه مشاوره سرمایه‌گذاری برای شما انجام شود، مراحل ساده‌ای تعریف شده است.

slider-img
calendar ١٤٠٢/١١/١٥
بهمن
chevron_right_gray
chevron_left_gray

limonad_logo لیموناد، باهم گفتگوی شاد

برای اینکه مشاوره سرمایه‌گذاری برای شما انجام شود، مراحل ساده‌ای تعریف شده است.

slider-img
calendar ١٤٠٢/١١/٠٤
بزودی
chevron_right_gray
chevron_left_gray

radio_fekrat_logo رادیو فکرت

برای اینکه مشاوره سرمایه‌گذاری برای شما انجام شود، مراحل ساده‌ای تعریف شده است.

slider-img
calendar ١٤٠٢/١٠/١١
دوره ش یک
slider-img
calendar ١٤٠٢/١٠/١٠
دوره جدید علمی
slider-img
calendar ١٤٠٢/١٠/١٠
دوره علمی
chevron_right_gray
chevron_left_gray

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.