weblog_showcase

معرفی کتاب؛

تبیین نظریه مقاومت مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب

هدف این کتاب تبیین نظریه مقاومت است، تفاوت اصلی این کتاب با آثار مشابه و مرتبط با نظریه مقاومت، نگاه روشمند به تبیین نظریه به همراه توجه به زبان و ساختار نظریه های علمی است

به گزارش فکرت، کتاب «تبیین نظریه مقاومت مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی»، اثر حسین میرچراغ خانی در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) تدوین و در انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسیده است. این کتاب تلاشی روشمند برای تبیین نظریه مقاومت در اندیشه امامین انقلاب اسلامی است.


هدف این کتاب تبیین نظریه مقاومت است، نظریه‌ای که تاکنون به صورت علمی تبیین نشده است، منظور از تبیین علمی بیان دلایل موجه بودن و مطلوب بودن نظریه مقاومت به همراه بیان علل و زمینه‌های بوجود آمدن نظریه است. تفاوت اصلی این کتاب با آثار مشابه و مرتبط با نظریه مقاومت، نگاه روشمند به تبیین نظریه به همراه توجه به زبان و ساختار نظریه های علمی است.


تبیین علمی نظریه‌ها به مثابه یک مجموعه برخوردار از ساختار و محتوا نیازمند توجه به قواعد راهبردی تبیین است، از جمله این قواعد، قرار دادن پدیده مورد نظر ذیل قوانین کلی و توجه به تنوع پذیری تبیین است. نظریه‌های علوم انسانی به صورت قابل توجهی با یک دیگر در ارتباط هستند، یعنی یک نظریه در علوم سیاسی ارتباط معناداری با علومی مانند فلسفه، منطق، فقه، اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ و روان شناسی دارد.


بنابراین نمی‌توان یک نظریه علوم انسانی را بدون توجه به ارتباط آن نظریه با قوانین حاکم بر سایر علوم تبیین کرد، چرا که برخی از مفاهیم نظریه ریشه در علوم دیگر دارند و تنها با رجوع به قوانین حاکم بر آن علم قابل فهم و درک هستند.


به همین دلیل تبیین نظریه مقاومت مبتنی بر اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی مستلزم درک اندیشه‌های کلی آنها در علومی است که با نظریه مقاومت در ارتباط هستند برای نمونه نمی توان نظریه مقاومت از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی را تبیین کرد اما نسبت به اندیشه های فلسفی، کلامی، فقهی و سیاسی امامین بی توجه بود.


از این روی علاوه بر دلایل موجه بودن و زمینه های شکل گیری نظریه، شبکه مفهومی نظریه مقاومت و رابطه معنایی مفاهیم با کل ساختار نظریه نیز ترسیم گردید. نگاه روشمند در تبیین نظریه و نگاه ساختاری و شبکه‌ای به نظریه مقاومت ما را برآن داشت تا در مجموعه آثار امامین انقلاب گزاره‌های مرتبط با نظریه مقاومت را احصاء و متناسب با نقشی که ایفا می‌کنند در نظریه بکار گیریم.


به همین دلیل در کتاب حاضر از رویکرد باب بندی و دسته بندی موضوعی فیش‌های خام و داده‌های مرتبط با نظریه مقاومت اجتناب شده است. محتوای کتاب در چهار فصل به شکل زیر تدوین شده است.


فصل اول: مفاهیم و کلیات؛ در این فصل پس از طرح مساله و اهمیت موضوع، اهداف و نتایج مورد انتظار بررسی و مفاهیم نظری و روش پژوهش توضیح داده شده است.


فصل دوم: ابعاد منطقی و معرفتی نظریه مقاومت؛ در این فصل گفتار اول به مبادی و مبانی، گفتار دوم به روش شناسی بنیادی و گفتار سوم به رویکردهای منشعب از نظریه می‌پردازد.


فصل سوم: صورت بندی نظریه مقاومت؛ در این فصل گفتار اول؛ مفاهیم و عناصر قوام بخش نظریه مقاومت، گفتار دوم؛ ساختار معرفتی نظریه و گفتار سوم؛ روش شناسی کاربردی نظریه مقاومت را واکاوی و تبیین می‌کند.


فصل چهارم: ابعاد وجودی و اجتماعی نظریه مقاومت؛ در این بخش گفتار اول؛ زمینه های وجودی معرفتی، گفتار دوم؛ زمینه‌های وجودی غیر معرفتی گفتار سوم؛ رابطه بینا فرهنگی نظریه را بررسی می ‌ند.

 

تاریخ انتشار: ١٤٠١/١١/١٠

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.