یادداشت؛

ذهن تک‌ساحتی تصمیم‌گیران 

ذهن تک‌ساحتی، فقط یک بخش و یک لایه از وقایع و پدیده‌ها را می‌بیند و از مشاهده و درک عمیق لایه‌های دیگر عاجز است و حتی به نقص و عجز خود نیز آگاه نیست. ذهن تک ساحتی، همه‌ی لایه‌ها و جوانب مختلف پدیده‌های ذوابعاد و چند لایه انسانی و اجتماعی را فدای یک لایه و حیثیت می‌کند و چشم و گوش خود را هم بر نقد ناقدان می‌بندد.

رسانه فکرت | سیدمهدی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه 


بزرگترین آفت برای یک جامعه، ذهن تک‌ساحتی مدیران و برنامه‌ریزان آن جامعه است که موجب تخریب زیرساخت‌های فکری و فرهنگی به بهانه روساخت‌های اقتصادی است. به‌تعبیر دیگر بنیان‌های فکری و فرهنگی را تغییر می‌دهند تا شاید یک سود مادی و اقتصادی بیشتری به‌دست آورند.


ذهن تک‌ساحتی، فقط یک بخش و یک لایه از وقایع و پدیده‌ها را می‌بیند و از مشاهده و درک عمیق لایه‌های دیگر عاجز است و حتی به نقص و عجز خود نیز آگاه نیست. ذهن تک ساحتی، همه‌ی لایه‌ها و جوانب مختلف پدیده‌های ذوابعاد و چند لایه انسانی و اجتماعی را فدای یک لایه و حیثیت می‌کند و چشم و گوش خود را هم بر نقد ناقدان می‌بندد.


متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که باید انقلابی و فعال و تهاجمی باشد، بی‌توجه به لوازم فرهنگی و اجتماعی تصمیمات خود به تعطیلی روز شنبه رأی دادند و از سود اقتصادی آن سخن گفتند. در حالی که غافل از این هستند که این یک انفعال فکری و وابستگی فرهنگی است که زمینه‌ساز تغییر جهان معنایی مردمان این مرز و بوم خواهد شد.


ترویج تعطیلی بیش از حد و تغییر تعطیلات بدون توجه به هویت تاریخی و فلسفه‌ انسانی تعطیلات، ضربه‌ای به پیکره یک جامعه است چرا که حقیقت هر جامعه‌ای به جهان معنایی و فرهنگ تاریخی و بنیان‌های فلسفی و اعتقادی آن جامعه است. تغییر در نمادها و نشانه‌های اجتماعی به تغییر در بنیان‌ها و زیرساخت‌ها می‌شود. تغییر این‌گونه‌ای موجب از جاکندگی معرفتی و بی‌جهانی انسان می‌شود.


تعطیلی فقط یک تعطیلی نیست بلکه بخشی از نظام معنایی و زیست جهان انسانی با نقشی بسیار مهم و پررنگ در سبک زندگی و نگرش‌های آدمی است. تعطیلی یک معنا است، یک هویت است و یک نحوه زندگی. بنابراین تعطیلی صرفا بی‌کاری و خوشگذرانی و لذت جویی نیست.


تعطیلی روز شنبه خبط و ضرر بسیار بزرگی است و اگر خوب بنگریم به‌وضوح می‌بینیم موجب تخریب جهان‌معنایی انسان ایرانی و حیات مذهبی تک‌تک ماست و هیچ سود مادی و اقتصادی هم نمی‌تواند مستمسکی برای این ضرر و خطای بزرگ باشد.


این تصمیم ناصواب و ناسنجیده، برآمده از ذهن تک‌ساحتی و تکنیک‌زده‌ی برخی از نمایندگان، عیناً شبیه تصمیمات دولت سازندگی در اوایل دهه هفتاد و ترویج اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی است که موجب کنار رفتن ارزش‌های انقلابی و اسلامی شد و زمینه‌ساز ناهنجاری‌های مختلف فکری و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد.

تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٢/٣١

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.