در نشست علمی و تخصصی «ملت ابراهیم» مطرح شد؛

شهید جمهور؛ تجلی دولتمرد تراز انقلاب اسلامی

در نشست علمی و تخصصی «ملت ابراهیم» مطرح شد؛ جمعی از اندیشمندان علوم انسانی و اسلامی در نشست یادبودی با هدف گرامیداشت شهدای خدمت به‌خصوص رئیس‌جمهور شهید بر این نکته تأکید کردند که شهید رئیسی با شاخصه ها و مؤلفه های مدیریتی و سلوک فردی خود به تجلی دولتمرد تراز انقلاب اسلامی تبدیل شد.

به گزارش فکرت، حجت الاسلام حسین مهدی زاده در این نشست که در فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه سیاست خارجی کشورمان به‌خصوص در امور منطقه‌ای در سال‌های اخیر باعث افزایش اقتدار و محبوبیت نظام شده‌است، اظهار داشت: مسیری که مقام معظم رهبری ترسیم فرمود و شهید رئیسی به اجرای آن پرداخت، از بیرون برای کشور ایجاد قدرت کرد و رئیس‌جمهور شهید از این فرصت به‌دست آمده برای پیشبرد امور در داخل بهره لازم را بُرد.

وی افزود: البته همچنان به نظر می رسد که ما در بحث اقتصاد دچار مشکل جدی هستیم و چه جریان انقلابی و چه غیرانقلابی، ایده درست و دقیقی ارایه نکرده و یا نتوانسته اند در مقام اجرا به حل مشکل کمک کنند، ضمن آن که در همین خصوص تنوع و تکثر افراد دخیل در بحث تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشهود است.


وی گفت: یکی از کارهای بسیار خوبی که شهید رئیسی بانی آن بود، ایجاد زمینه و شرایطی برای گفت و گو در میان طیف های مختلف از جمله در عرصه اقتصاد بود و این که به واسطه فرهنگ گفتگو شاهد درک متقابل میان افراد و کارشناسان و ارتباط آن ها با مدیران و مسئولان باشیم.
مسئول میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که رواداری از کف خیابان شروع نمی شود بلکه ناظر به پیچیده ترین مناسبات اجتماعی و سیاسی است.


وی افزود: البته باید طرحی داشته باشیم که به واسطه آن در سایه رواداری، منافع مردم و جامعه محقق شود کما این که روحیه انتقادپذیرانه شهید رئیسی در همین راستا بود و برای ایشان همواره تحقق منافع ملی اولویت داشت.

 

حجت الاسلام سید پیمان غنایی نیز با بیان این که شرح صدر فعال در راستای مدیریت تحول گرا، ضرورتی فراتر از فضیلت اخلاقی به شمار می رود، گفت: یکی از شاخصه های بسیار مهم و کلیدی برای مدیریت، شرح صدر است اما نباید صرفاً به بُعد اخلاقی آن توجه کرد، ضمن آن که در بحث ارتقای بهره وری در امور مدیریتی و توجه به ظرفیت های فکری و انسانی نیز این مساله حائز اهمیت است.


وی با اشاره به این که شرح صدر مدیریتی ضرورتی راهبردی برای هر نهاد وسازمان تحول گرا محسوب می شود، افزود: البته باید توجه داشت که شرح صدر به معنای پذیرفتن همه مسایل نیست و لذا نباید در این مقوله دچار افراط و تفریط و همچنین احساس خودبسندگی شد.


وی تأکید کرد: از سوی دیگر شرح صدر نباید به مانعی در راستای انسجام مدیریتی تبدیل شود و لذا ما نیازمند شرح صدر فعالی هستیم که به مدیریت و انسجام آن کمک کند.
وی بیان داشت: در جریان مدیریت شهید رئیسی چه در انتخاب مدیران و چه در اندیشه ورزی ها و تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ، انسان شاهد شرح صدر فعالی بود که آثار و برکاتش را در ابعاد ملی و بین المللی نظاره کردیم.

 

حجت الاسلام احمد زنگنه نیز در تشریح ابعاد الگوی امامت و امت آن را اساس دولت مردمی برشمرد و گفت: حیات طیبه بر اساس آموزه های دینی ما یک هدف مهم است و لازمه تحقق آن توجه به ایمان و عمل صالح است که این ها برای تحقق سعادت دنیا و آخرت لازم است.


وی افزود: ایجاد و تکامل الگوی امام و امت ، لازمه تحقق اهداف متعالی است که اتفاقاً در رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد توجه و تأکید می باشد، چه آن که اساساً همین الگو باعث پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن تا به امروز شده است.


وی گفت: از آن سو نیز همه تلاش دشمن در فرآیند تقابل جبهه حق و باطل متمرکز بر تضعیف الگوی امام و امت است.
مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: شهید رئیسی توجه ویژه ای به الگوی امام و امت داشت و خود را خادمی در راستای تحقق و توسعه همین الگو می دانست چرا که معتقد بود امت سازی بر اساس همین الگو لازمه دولت سازی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است.

 

حجت الاسلام محمد رضا کتابی نیز با اشاره به این که شهید رئیسی شاخصه های دولتمرد تراز را به جامعه ما معرفی کرد، اظهار داشت: ایشان بیش از هر چیز به اهداف نهضت امام (ره) واقف بود و باور عمیقی به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی داشت.


وی افزود: ما بعد از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسیر را تا میانه راه ایجاد دولت اسلامی آمده ایم اما هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم.
وی گفت: در گام دوم انقلاب نیاز است که شاخصه ها و مؤلفه های دولتمرد تراز را معرفی کنیم و شهید رئیسی حقیقتاً بر اساس گفتمان امام و رهبری نه تنها دولتمرد تراز بلکه انسان مؤمن تراز جامعه اسلامی بود.

تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/٢٦

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید