weblog_showcase

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد؛

لزوم برگزاری کرسی های نظریه پردازی در راستای تقویت مشارکت مردم در انتخابات

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خواستار برگزاری کرسی های نظریه پردازی با هدف تقویت مشارکت مردم در انتخابات شد.

دکتر شهلا باقری در گفتگو با خبرنگار «فکرت» با اشاره به لزوم زمینه سازی به منظور تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که البته توأم با انتخاب آگاهانه نیز باشد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب چندی پیش تأکید فرمودند که مردم در کشور همه کاره اند و مهم نیز این است که این مساله به درستی در سطح جامعه تبیین شود که اگر این گونه شد، قطعاً شاهد افزایش مشارکت و نقش آفرینی مردم در عرصه انتخابات خواهیم بود.

 

وی افزود: در حکمرانیِ مردم محور، مردم قبل ، حین و بعد از اخذ تصمیمات حکومتی، حضور و بروز و همیاری دارند، چه آن که ‌از مردم ، برای مردم و با مردم ،شعار حکمرانی مردم پایه است

 

عضو كارگروه اندیشکده خانواده مركز الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت همچنین گفت: تأسیس و تعمیق شبکه محور دانش حکمرانیِ مردمی در قالب نظریه پردازی و توسعه گرایش ها و رشته های حکمرانی مردم پایه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی صورت می گیرد که این مهم باید در کانون توجه باشد.

 

وی اضافه کرد: از سوی دیگر گسترش کرسی های نقد و نظریه پردازی و ترویجی در زمینه فرهنگ سازی حضور مردم در اداره کشور یکی دیگر از مباحث بسیار مهم و کلیدی است، ضمن آن که لازم است مدل ها و شیوه های تعامل مردم و حاکمیت در تصمیمات کشوری به درستی تبیین و تحلیل شود.

تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/١٠

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.