weblog_showcase

دیدگاه؛

چگونگی مشارکت اجتماعی مردم از منظر امام خمینی(ره)

امام راحل، عنصر مهم در مشارکت مردم را نقش خواص می‌داند، از نظر او این خواص هستند که با تربیت عقلانی و معنوی و ایجاد عدالت در بین مردم، عامل مشارکت اجتماعی مردم می‌گردند و اگر در حال حاضر، شاهد مشارکت پائین مردم هستیم، یعنی خواص کار خود را به درستی انجام نداده‌اند.

رسانه فکرت | معصومه پازکی، پژوهشگر


در سیرِ بررسی وجودی انسان از منظر امام راحل در می‌یابیم که؛


۱- انسان در اندیشه ایشان نقش محوری دارد و همه چیز در عالم برای انسان فراهم شده است تا به هدف خلقت که قرب به خدا و تعالی وجودی است، دست پیدا کند.
۲- انسان مخلوق الهی است به وجود ربطی و اضافه اشراقی.
۳- وجود اصیل است، پس انسان وجود است نه ماهیت.
۴- وجود انسان، یک وجود اشتدادی است که بنا بر حرکت جوهری، خودش حقیقت وجودی خود را می‌سازد.
۵- حرکت انسان دو گونه است؛ حرکت قسری که همان حرکت طبیعی جسم است و حرکت اشتدادی و اختیاری که حرکت وجودی است، به معنای تعالی و دستیابی به کمالات وجودی.
۶- از این رو این انسان است که خود و جامعه را می‌سازد. فطرت انسان میل به کمال مطلق و تنفر از هرگونه نقصی را دارد و این میل فطری عاملی است برای حرکت به سمت تعالی و کمال.
۷- در نگاه حکمت متعالیه و به تبع آن امام اینگونه نیست که فرد به تنهایی و به خودی خود بتواند مسیر کمالی خود را طی کند، حداقل در وضع اجتماعی اینگونه نیست، بلکه به تعبیر امام، انسان دارای فطرت محجوبه‌ای است که تعلق و توجه به دنیا پیدا کرده است و از فطرت اصلی خود، محجوب مانده است.
۸- این انسان برای آنکه بتواند مسیر کمالی خود را طی کند نیاز به مربی دارد تا تحت تربیت او خود را بازیابد و در مسیر صحیح حرکت کند.
۹- انسانیت یک انسان به تربیت اوست.
۱۰- در خصوص مشارکت‌های اجتماعی نیز، انسان نیاز به تربیت دارد.
۱۱- انسان ذاتا و جبلا موجودی اجتماعی است اما برای شیوه مشارکت نیاز به تربیت دارد. بنابراین مشارکت صحیح اجتماعی بدون تربیت ممکن نیست.


در الگوی تربیتی امام؛ تربیت به مثابه پرورش است و نقش مربی هدایت عقل انسان‌ها است.


نقش ولی و سرپرست در حکومت اسلامی از بین بردن واسطه‌ها و فاصله‌ها و شکوفایی استعدادها و تقویت اراده‌ها و به عهده گرفتن مسئولیت هاست.


از نظر امام؛ حکومت، با سه عنصر عقلانیت، معنویت و عدالت، بسترساز مشارکت فعال مردم در همه صحنه‌هاست.


این ساختارها و نهاد اجتماعی هستند که موجب فعال‌سازی اندیشه انسان می‌گردند، بنابراین تغییر و تحول و پویایی ساختارها، امری ضروری است.


امام، عنصر مهم در مشارکت مردم را نقش خواص می‌داند، از نظر او این خواص ( یعنی نخبگان حوزوی و دانشگاهی) هستند که با تربیت عقلانی و معنوی و ایجاد عدالت در بین مردم، عامل مشارکت اجتماعی مردم می‌گردند و اگر در حال حاضر، شاهد مشارکت پائین مردم هستیم، یعنی خواص کار خود را به درستی انجام نداده‌اند.

 

تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/١٨

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.